Ciuri ciuri.crd

From mabritt@box4.tin.it Fri Apr 09 15:53:06 1999
From: jimmy <mabritt@box4.tin.it>
Date: Fri, 09 Apr 1999 15:53:06 +0200

CIURI CIURI. MIm SI7 Ciuri ciuri ciurý di tuttu l'annu MIm l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. SI7 Ciuri ciuri ciurý di tuttu l'annu MIm l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. MI SI7 Ciuri di gelsomunu arrampicanti, MIm SI7 MIm mi scialu, ridu e cantu allegramenti, MI SI7 tutti li notti li passu cca avanti, MIm SI7 MIm ppi fariti dispetti eternamenti. Ciuri ciuri ciurý di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. Ciuri ciuri ciurý di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. Ciuri di rosi russi a lu sbucciari, amaru l'omu ca fimmini cridi, amaru cu si fa supraniari lustru di paradisu non nni vidi Ciuri ciuri ciurý di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. Ciuri ciuri ciurý di tuttu l'annu l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. (x2)