A vucchella.crd

A VUCCHELLA

RE#LA#SOL#9LA#RE#DO7Fmin7 Gmin D# D#6
                 SI'
RE#Gmin6   A#7 A#9  D# Gmin6
  COMM'ANU S   CIURILLOTU
  Gmin7   A#7 D#   C
TIENE NA VUCCHELLA NU POCO
    Fmin  A#7   D#
PUCURILLO APPASSULIATELLA MEH
Gmin6  A#7  A#9  D# Gmin6  A#9
DAMMI...ILLO DAMMILLO E'  COMM'ANA
LA#7 RE#    DO     Fmin  A#7
RUSELLA DAMMILLO NU VASILLODAMMILLO
    RE#   FA  FA7   LA# LA#7 SOL7
CANNETELLA DAMMILLO E PIGLIATILLO NU  VASO
    Cmin   G#6  D7   Cmin7 D#
PICCERILLO COMM'A CHESTA VUCCHELLA CHE
LA#6 LA#   SOLCmin Fmin
PARE NA RUSELLA NU POCO
 Gmin D#   C7
PUCURILLO NU POCO
    Fmin  A#7   D#6 D# A#7 Gmin
PUCURILLO APPASSULIATELLA   CHE PARE
Gmin7  D#   C7
NA RUSELLANU POCO
    Fmin  A#7 D#
PUCURILLO APPASSULIATELLA