Grand hotel.crd

A cura del Vaemenia

Grand Hotel

 Intro: SI- SOL RE LA (2 volte)

  SI-							SOL            RE       LA
La mia nona la m' ha dii che pudevi fa carriera... al Grand Hotel 
  SI-							SOL            RE       LA
E una volta a Sofia Loren g'ho verd anca la purtra,i henn mea ball... 
  SI-							SOL            RE       LA
La gh'era s un prufoemm che preva primavera,l'antivigilia de Nataal... 
  SI-							SOL            RE       LA
El diretuur emuziunaa l'ha perd anca la dencera,gi in de la hall... 

Stacco: SI- SOL RE LA (2 volte)

  SI-							SOL            RE       LA
El m ziu sar viint' ann che'l lavra l in csena...al Grand Hotel 
  SI-							SOL            RE       LA
Una vita col filetto al pepe verde e'l maa de schna...e cul curtll... 
  SI-							SOL            RE       LA
El fa bal tcc i pugntt l' giam ciucch alla matena,te tuca vedll! 
  SI-							SOL            RE       LA
Quaand'el t gi la medesna el g'ha el cervll in altalna,ma l''l s bll. 

		SOL        RE			 LA 			  SI-
Smm tucc fi de questa scalinada che urmai cugnussum basll per basll,
		SOL        RE			     LA 			
tcc bei vestii cum suldaritt de tla cun't el baretn de stpid e quaivn 
  SI-
cun't el Gel... 
	SI-			  SOL	SI-					 LA
E i turisti cun la bca sbaratda quand che rven so la porta de entrda... 
	SI-          LA        RE      LA
E me una quaj valsa l'ho purtda, una quaj mancia l'ho ciapda...

al Grand Hotel 

Stacco: SI- SOL RE LA (2 volte)

  SI-							SOL                        RE       LA
Quand che l' el desdtt de magg rva sempru la Cuntessa, che al Grand hotel 
  SI-							SOL            RE       LA
La g'ha quasi nuvant'ann e de mur la g'ha mea pressa e l' nurmaal, 
  SI-							SOL                  RE       LA
el s omm l'era un playboy e l'ha basaa anca la Vanessa,l suta i scaal 
  SI-							SOL            RE       LA
l' finii senza un butn insma a una certa duturessa,al'uspedaal 
  SI-							SOL            RE       LA
E innaanz e indree, s per i scaal, gi per i scaal,sempru de cursa, 
  SI-				SOL            RE       LA
nta la scarpa, che gh' sci anca el diretuur... 
  SI-					SOL            RE       LA
E curr de sci e curr de l, cume un ratt cun la divisa, 
  SI-					SOL            RE       LA
sempru in man 'na quaj valisa che per l' mai la mia 
  SI-					SOL            RE       LA
Un bell suriis alla francesa e alla duntta inglesa,
  SI-				SOL            RE       LA
piugitt de la malra un quaj deesmlla el rver. 
  SI-							SOL            RE       LA
Te fann sd, ma guai se te spzzet, te fann sult,ma guai se te bfet... 
  SI-				SOL            RE       LA
E veert quela porta che g'ho sci el Moesciandn 
  SI-					SOL            RE       LA
altrimenti el bevi me e te lassi che dum el bscin 

		SOL        RE			 LA 			  SI-
Smm tucc fi de questa scalinada che urmai cugnussum basll per basll,
		SOL        RE			     LA 			
tcc bei vestii cum suldaritt de tla cun't el baretn de stpid e quaivn 
  SI-
cun't el Gel... 
	SI-			  SOL	SI-					 LA
E i turisti cun la bca sbaratda quand che rven so la porta de entrda... 
	SI-          LA        RE      LA
E me una quaj valsa l'ho purtda, una quaj mancia l'ho ciapda...

al Grand Hotel 

Stacco: SI- SOL RE LA (2 volte)

  SI-						SOL            RE       LA
E una dona cume le e l'eri prpi mai vedda, al Grand Hotel 
  SI-						    SOL            RE       LA
La m'ha dii che in vita sua nissn l'era purtada, in sl batll, 
  SI-							SOL                      RE       LA
Me gh'eri el cr de dree ai urcc e la fcia imbalsamda, le suta i stell
  SI-							SOL                        RE       LA
La g'ha impiegaa tta la nocc per dimm che l'era innamurada del m fredll

	 SOL        RE		 	 LA 			  SI-
Smm presune de questa scalinda, che maledissum basll per basll, 
		SOL          RE		   	 LA 			  
gh'mm un suriis che sta insma cun la cla, l'entusiasmo alla moviola e 
			SI-
quindes chili de bll... 
		SOL        RE			 LA 			  SI-
E i turisti cun la facia incazzada, quand che trven la machina sfrisda... 
		SOL        RE			 LA 			  SI-
E me la sua Mercedes l'ho sbsda, e mela sua mancia l'ho mea vurda, 
	SOL       RE	  LA 	 SI-
e mela sua valisa l'ho lassda .al m fredll! 

Finale: SI- SOL RE LA (ad libitum)