El fantasma.crd

EL FANTASMA DEL LACH

Testo a cura di Albert Valli
Accordi: Leo Meroni

Viagi s÷el lach, cumŔ una musca s÷el vedru

vo innaanz e indree de Bellag a Bulvedru

e viagi s÷e i straad e viagi de un pezz

stremissi i dunett de Cadenabia a Tremezz

    SOL RE        DO    SOL
RIT.	Ooh aah, sunt el fantasma del lach  (4v.)  


Ho ved¨ la guera, ho ved¨ i partigian
 
e quell che hann cupÓ l'Ŕ s÷e d'Azzan

e viagi nel vent e se grati una ball

stan˛cc a durmý, rester˛ p÷ gi˛ a Sal


RIT.	Ooh aah, sunt el fantasma del lach  (4v.)  


Sunt mort cent voolt e sunt gnÓ m˛ in paas

e me pias c¨regh a dree ai tusanett de Dumas

per˛ ogni tant, ogni tant me vŔ anca 'l magŘn

e caragni un pezzett gi˛ gi˛ in riva a Culonn


RIT.	Ooh aah, sunt el fantasma del lach  (4v.)  


E me curen a dree i carbinier de Argegn 

i v÷ren sarÓmm in una cassa de legn

e me curen a dree i finanzier de Nobiall

e me ghe disi de menga rump i ball 

E me curen a dree anca i fra de Piona

i m'avran scambiÓ per una quai Madona 

e scapi via senza parabrezza 

me tuca cambiÓ lach e finýsi s÷e a Purlezza


RIT.	Ooh aah, sunt el fantasma del lach  (4v.)