El buceer.crd

A cura del Vaemenia

EL BUCEER

   RE    LA    RE      SOL
Sun fi de nissen e nissen sa 'l me nm
  RE   LA     RE   
ho ved na gran mota de geent
  RE   LA       RE     SOL
Se te vret ciamam fam un segn cun la man
  RE   LA    RE   
me sun prunt e podum 'naa a beef 

       RE     LA   RE    SOL
RIT.	Sm in d, sm in tri el buceer l' fin
     RE    LA   RE  
	e duman ghe sar gi mo pi (5v.)

  RE     LA    RE         SOL  
Je faa troop dumand, se sunt un diavul a un sant
  RE    LA    RE    
e me vri rispund a nissen
  RE      LA     RE     SOL
Se ier sira e't bev questa sira per d
   RE   LA  RE 
e in tra te tuca fin
  RE      LA      RE    SOL
E adess che sm ciucch cun la facia de lcc
 RE    LA      RE    
te gi mo in de la man el fulcin 
 RE     LA   RE      SOL
Se te menga cap, l' fisil de la vii
   RE   LA  RE  
e in tra te tuca fin

       RE     LA   RE    SOL
RIT.	Sm in d, sm in tri el buceer l' fin
     RE    LA    RE  
	e duman ghe sar gi mo pi (5v.)