Sidun.crd

SIDUN (F. De Andre')

Fa#- Fa#-7

  Fa#-7    Si/Fa#
U mae ninin u mae
Fa#-7  Si/Fa#
u mae
Fa#-7      Si/Fa#
lerfe grasse au su
   Fa#-7  Si/Fa#
d'ame, d'ame
Fa#-7      Si/Fa#
tumù duce benignu
        Fa#-7  Si/Fa#
de teu muaè
     Fa#-7         Si/Fa#
spremmuu 'nta maccaia
    Fa#-7    Si/Fa#
de stae de stae
Re
e oua grummu de sangue ouege
         Do#Fa#-
e denti da laete
Fa#-
e i euggi di surdatti chen arragge
      Do#-7
cu'a scciumma a bucca cacciuéi de bae
      Re
a scurri a gente cumme selvaggin-a
        Do#-7
finch'u sangue sarvaegu nu gh'à smurtou a què
La Re
e doppu u feru in gua i feri d'a prixun
       Mi
e 'nte ferie a semensa velenusa d'a depurtaziun
Re
perché de nostru da a cianua a u meu
   Mi                            Fa#-
nu peua ciu cresce aerbu ni spica ni figgeu

Fa#-
ciao mae 'nin l'areditae

l'è ascusa

'nte sta cittae

ch'a bruxa ch'a bruxa

inta seia che chin-a
 Do#
e in stu gran ciaeu de feugu

pe a teu morte piccin-a.

STACCHI FINALI:

Si Fa#

Do#     |  Fa#     |     Si# Fa#  |  dal Do# si ripete a
sfumare


Trascrizione By Sasuke