Creuza de ma.crd

From: divinus@ttin.it (Divinus Dominus)
Date: Mon, 11 Jan 1999 14:48:09 GMT

Creuza de ma Re Sol/Re Re Umbre de muri, muri de maine' dunde ne vegni, duve La/Re Re Sol/Re Re l'e' ch'a ne': de'n scitu duve a luna se mustra nua e La/Re neutte n'a' puntou u cultellu a gua; Re Sol/Re Re La/Re e a munta l'ase gh'e' restou Diou, u Diau l'e' in pe e u s'e' gh'e' faetu Re Sol/Re Re niu; ne sciurtimmu da u ma pe sciuga' e osse da u Dria, La/Re Re a funtana di cumbi 'nta ca de pria. RITORNELLO Sol Re La Sol Re La Sol Re Sol Re La Sol Re La Sol Re E andae, andae, anda ayo; e andae, andae, anda ayo. E 'nt'a ca de pria chi ghe saia, int'a ca du Dria che u nu l'e' maina': gente de Lugan, facce da mandilla, qui che du luassu preferiscia l'a; figge de famiggia udu de bun che ti peu ammiale senza u gundun. RITORNELLO E a 'ste panse veue cose che daia, cose da beive, cose da mangia? Frittua de pigneu giancu de Purtufin, cervelle de bae 'nt'u meximu vin, lasagne da fiddia ai quattru tucchi, paciugu in aegruduse de levre de cuppi. RITORNELLO E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi, emigranti du rie cu'i cioi nt'i euggi. Finche' u matin crescia da pueilu recheugge fre di ganeuffeni e de figge. Bacan d'a corda marsa d'aegua e de sa che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de ma. RITORNELLO ) Divinus Dominus ( _
[_[
ICQ#: 3014000 http://members.xoom.com/dominus_ goliarda@tin.it