A dumenega.crd


From: "hey giò" <gdegortes@tiscalinet.it> Date: Mon, 24 Jan 2000 09:55:32 -0700
hey giò gennaio 2000 a dumenega-fabrizio de andrè re la re quandu a dumenega fan u giu la sol re cappellin neuvu neuvu u vestiu sol re cu'a madama a madama'n testa la7 re o belin che festa o belin che festa la re a tutti apreuvu a pruccessiun sol re d'a Teresin-a du Teresùn sol re tutti a mia e figge u diau la7 re sol re la7 che belin de lou che belin de lou re la7 re e a stu lucià de cheusce e de tettin la re ghe fan u sciatu anche i ciù piccin sol re mama mama damme e palanche la7 re veuggiu anâ a casin veuggiu anâ a casin la re e ciùs'addentran inta cittae sol re ciùeuggi e vuxi ghe dan derè sol re ghe dixan quellu che nu peuan di la re de zeuggia sabbu e de lunedì la re a Ciamberlin sussa belin la re a fuxe cheusce de sciaccanuxe la re IN Caignan musse de terza man la re e in Puntexellu ghe mustran l'oxellu la re a Ciamberlin sussa belin la re a fuxe cheusce de sciaccanuxe la re IN Caignan musse de terza man la re e in Puntexellu ghe mustran l'oxellu re la re e u direttù du portu c'u ghe vedde l'ou la sol re 'nte quelle sciappe a reposu da u lou sol re pe nun fa vedde ch'u l'è cuntentu la7 re ch'u meu-neuvu u gh'a u finansiamentu la re u se cunfunde'nta confusiùn sol re cunl'eggiu pin de indignassiun sol re e u ghe cria e u ghe cria derè la7 re sol re la bagasce sei e ghe restè re la7 re e ti che ti ghe sbraggi apreuvu la7 re mancu ciù u nasu gh'avei de neuvu sol re bruttu galusciu de'n purtou de Cristu la re nu t'è l'unicu ch'u se n'è avvistu la re che in mezzu a quelle creatue sol la re che se guadagnan u pan da nue sol la re a gh'è a gh'è a gh'è a gh'è la re a gh'è anche teu muggè la re a Ciamberlin sussa belin la re a fuxe cheusce de sciaccanuxe la re IN Caignan musse de terza man la re e in Puntexellu ghe mustran l'oxellu la re a Ciamberlin sussa belin la re a fuxe cheusce de sciaccanuxe la re IN Caignan musse de terza man la re e in Puntexellu ghe mustran l'oxellu -- giovannino gdegortes@tiscalinet.it