Caro renato.crd


From: "Marco Di Lorenzo" <mdl78@libero.it> Date: Sun, 20 Oct 2002 23:29:00 +0000 (UTC)

Caro Renato (Gigi D'Alessio)
Fam Caro Renato, Sib Mib n'ata fnest 'a Napul s'è chiusa Dom Fam te ne sì 'gghiut aièr all'improvviso Sol Dom Do7 a Dio nun l'è vulut fà aspettà Fam Caro Renato, Sib Mib nu sacc 'e cos c'e rimast 'e te Dom Fam e so' ricordi fatt sùl 'e musica Sol Dom Do7 'e te nun c putimm mai scurdà Fam 'Sti note parl-n Dom par ca chiagn-n Re Sol se ne so' accort ca nun stai sunann tu Fam E mo' stai là Sib Mib stai cammnan 'nsiem cu Totò Dom Fam tutt elegant stev a t'aspttà Sol Dom Do7 pecchè stiv arrivan in Paradiso n'atu piezz 'ra città Fam e mo' stai là Sib Mib stann sunann l'angel cu te Dom Fam 'nanz a nu pianofort 'ngopp 'e nuvole Sol Dom Do7 e pur Dio t vo' sentì 'e cantà Fam I stong cà Dom parlann 'e te Re Sol tu ca stai là Dom salutm a mammà.
By Gin&Fizz Commenti: burattino@inwind.it